Metoder til kortlægning


Der findes mange kortlægningsmetoder og redskaber. Hver metode har sine fordele og ulemper, og forskellige metoder giver forskellige perspektiver på udfordringerne i arbejdsmiljøet. Nogle metoder retter sig mod faktuelle vurderinger, og med andre metoder kortlægger man i højere grad de ansattes egne oplevelser.

Skematisk oversigt over nogle eksempler på data, information, redskaber og metoder, som kan bruges til kortlægningen:

 • Checklister inden for forskellige brancher
 • Checklister for gennemgang af arbejdsmiljøet
 • Spørgeskemaundersøgelse
 • Interview
 • Fokusgruppeinterview
 • Observationer
 • Dialogbaserede metoder
 • Rundgang ved sikkerhedsgrupper
 • Mødereferater fra sikkerhedsudvalget
 • Tekniske målinger
 • Statistik over arbejdsulykker