Revision af APV


APV'en skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og –processer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Derudover skal virksomheden revidere den samlede APV hvert tredje år. Det gælder også, hvis der er foretaget justeringer i APV'en i den mellemliggende periode.