IPL – det elektroniske handlingsplansystem

APV-handlingsplanen skal lægges ind i IPL


Hvad er IPL?

Albertslund Kommunes APV'er (arbejdspladsvurderinger) registreres i et webbaseret system, som kaldes IPL-systemet. Du kan følge med i, hvordan der bliver fulgt op på din og andres handlingsplan.

Foruden APV'erne kan man i IPL-systemet se, hvilke MEDudvalg vi har i kommunen og hvilke repræsentanter, der er valgt til disse udvalg.

Adgang til IPL

Alle ansatte i kommunen har nu i princippet læseadgang til IPL-systemet. For at kunne komme ind i IPL-systemet, skal man benytte den browser, som ligger i Citrix (enten på den stationære arbejdsplads eller på ens hjemmearbejdsplads). Der er både givet adgang til dem som kører på rådhusnettet, og dem som kører på skolenettet.

Man kommer ind i IPL-systemet ved at indtaste følgende adresse i webbrowseren:

http://www.joblivdanmark.dk/_ipl/ipl30/start.asp?x=albkom352u

MEDsekretærer og andre som skal ind og redigere i oplysninger i IPL, skal som tidligere logge på med den kode, de hidtil har anvendt.

 

Brugermanual til IPL-systemet