Knæk sygefraværet

Når vi alle sammen er her, har vi mere tid at give til borgerne -og til hinanden. Derfor har vi fokus på at 'knække' sygefraværet. Du kan på denne side finde information om måltal og statistikker, procedurer og hvilke retninglinjer vi arbejder ud fra, samt hvilke værktøjer vi kan bruge, når vi vil 'knække' sygefraværet.


Albertslund kommune har valgt at styrke indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Vi skal ‘knække' sygefraværet, fordi:

  • I trivsels- og APV målingen 2015 angiver næsten halvdelen af kommunens medarbejdere, at sygefraværet er for højt. Og hver anden mener, at der ikke er tilstrækkeligt fokus på sygefraværet.
  • Det samlede sygefravær er for højt sammenlignet med andre kommuner i Danmark. I Albertslund er vi i gennemsnit syge 12,2 arbejdsdage om året, hvor landsgennemsnittet er 11,5 dage.
  • Og fordi vi kan meget mere, ’når vi alle sammen er her…’

Den styrkede indsats for lavere sygefravær skal:

  • Understøtte bedre kvalitet for borgeren, f.eks. at det er de samme medarbejdere, som den enkelte borger møder.
  • Understøtte kerneopgaven: at vi bliver endnu bedre til at løse den opgave, som vi er sat i verden for at løse.
  • Højne trivsel blandt medarbejderne, da det kan skabe travlhed/frustrationer hos de nærværende medarbejdere, når der er sygefravær.

Hvis du vil vide mere om den styrkede indsats for lavere sygefravær kan du kontakte:

Sygefraværskonsulent Ingelise Hermund

Mobil: 5166 4815 eller mail: ingelise.hermund@albertslund.dk