Sygefraværsstrategi og retningslinjer

Her kan du læse om, hvordan Albertslund Kommunes retningslinjer og strategi for at understøtte et lavt sygefravær.


I Albertsund Kommune gør vi en indsats for at sikre omsorgen med de sygemeldte, samtidig med at vi har fokus på at nedbringe sygefraværet.

Kommunens retningslinjer for sygefraværshåndtering er overordnet således:

  1. Der er krav om personlig kontakt til leder ved sygemelding, medmindre dette ikke er praktisk muligt eller hensigtsmæssigt
  2. Lederne kontakter den sygemeldte medarbejder telefonisk under sygdom på 2. 6. og 14. dagen
  3. Der bliver afholdt sygefraværssamtaler med medarbejderen, når:
  • Medarbejderen har været syg i 3 perioder eller flere inden for de sidste 6 måneder
  • Medarbejderen har været syg i 15 dage eller flere inden for de sidste 12 måneder
  1. Sygefravær er et tema, som bliver taget op på personalemøder mindst hvert halve år.

Disse retningslinjer gælder på alle enheder og er med til at der tages hånd om sygefraværet og den enkelte medarbejder allerede fra 1. sygedag.

Plan for styrket sygefraværsindsats

Sygefraværet i Albertslund Kommune var i 2014 højere end det gennemsnitlige sygefravær for kommunerne. Derfor har kommunen i gangsat en styrket indsats for nedbringelse af sygefraværet i 2015-17.

… og hvad betyder den styrkede indsats

Vi vil fastholde dette fokus. Og vil derudover blive endnu bedre til at få afholdt alle sygefraværssamtaler og opfølgende sygefraværssamtaler. Vi skal blive bedre til, at holde fokus på, hvordan vi hurtigst muligt og på den mest omsorgsfulde måde får den sygemeldte medarbejder tilbage på arbejdspladsen.

Samtidig kommer der mere fokus på indsatser på enheder med højt sygefravær. Et nyt initiativ er, at kommunen har ansat en konsulent med den primære opgave er at nedbringe sygefraværet. Her er afsat ressourcer til, at den enkelte leder og/eller arbejdsplads kan få sparring på nedbringelse af sygefravær.

Der kan også være tale, at sygefraværskonsulenten i samarbejde mellem leder, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter arbejder med trivsel for at nedbringe sygefraværet i personalegruppen. Fokus i arbejdet med trivsel vil være på kerneopgaven – at vi har borgerne i centrum.

Samtidig er der opstillet måltal for sygefraværet på afdelingsniveau, og der vil løbende blive lagt statistikker ud, så alle kan følge med i udviklingen af fraværet.

Indholdet i planen for den styrkede sygefraværsindsats beskrives overordnet her:

Plan for styrket sygefraværsindsats 2015-17

En folder med retningslinjer for håndtering af sygefravær kan du finde nedenfor:   

Sygefravær -en fælles udfordring

 

 Du kan læse om tidligere indsatser og strategier for nedbringelse af sygefraværet nedenfor:

Sygefraværsstrategi 2012-2014


Dialogrunde 2012-2014


Sygefraværsredegørelse 2011

Sygefraværsstrategi 2010-2011

Dialogrunde 2010-2011