Værktøjskasse

I værktøjskassen kan du finde inspiration til, hvordan arbejdspladsen kan arbejde med sygefraværet og sammen kan skabe mere nærvær.


  • vi kan meget mere, ’når vi alle sammen er her…’
  • trivsels- og APV målingen 2015 angiver næsten halvdelen af kommunens medarbejdere, at sygefraværet er for højt. Og hver anden mener, at der ikke er tilstrækkeligt fokus på sygefraværet.
  • derudover er det samlede sygefravær er for højt sammenlignet med andre kommuner i Danmark. Også når vi sammenligner os med flere af nabokommunerne.

Den styrkede indsats for lavere sygefravær skal:

  • understøtte bedre kvalitet for borgeren, f.eks. at det er de samme medarbejdere, som den enkelte borger møder.
  • understøtte kerneopgaven: at vi bliver endnu bedre til at løse den opgave, som vi er sat i verden for at løse.
  • højne trivsel blandt medarbejderne, da det kan skabe travlhed/frustrationer hos de nærværende medarbejdere, når der er sygefravær.

Du kan på denne side finde information om måltal og statistikker, procedurer og hvilke retningslinjer Albertslund kommune har, samt hvilke værktøjer du kan bruge, hvis du vil sætte fokus på sygefraværet.

Hvis du vil vide mere om den styrkede indsats for lavere sygefravær, kan du kontakte: