Tilbage til arbejdet efter sygefravær

Det er vigtigt, at der er lagt en plan, når en medarbejder, som har været sygemeldt i en længere periode skal tilbage på arbejdet.


Her kan du finde nogle gode råd til, hvordan du kan hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdspladsen.

Tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding

Du skal som leder lave en plan for tilbagevenden, når en medarbejder kommer tilbage på arbejdspladsen efter en længerevarende sygemelding. Her følger fire gode råd til, hvordan man kan sikre god tilbagevenden til arbejdet efter langtidssygemelding.

Fire gode råd: Tilbage på job efter langtidssygemelding

Tilbage til arbejdet efter stresssygemelding

Når en medarbejder eller en kollega kommer tilbage på arbejdspladsen efter en stresssygemelding, er det nødvendigt at tage særligt hensyn og skabe fleksible rammer. Det tager tid at komme op i fulde omdrejninger igen, og medarbejderen har brug for ekstra line og hensyn i starten. Her følger fem gode råd fra Psykiatrifonden  til, hvordan kollegaer og medarbejdere kan hjælpes tilbage på arbejdspladsen efter en stresssygemelding.

Fem gode råd: Tilbage på job efter stresssygemelding

Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning har lavet en pjece om tilbage til arbejdet efter en stresssygemelding. Pjecen giver information og gode råd om, hvordan man bedst muligt kan få en god genopstart på sit arbejde, så man ikke risikerer en ny sygemelding:

Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress