Hvis du føler dig mobbet


  • Fortæl det til din leder
  • Gå til din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant
  • Skriv ned, hvad det er, du oplever som mobning
  • Tal med familie og venner om det, du oplever
  • Brug virksomhedens tilbud om krisehjælp
  • Søg hjælp hos en psykolog eller læge