IGLO


Det er arbejdsgiveren der har det overordnede og formelle ansvar for at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen.

Men alle – Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation (IGLO) - skal være med i arbejdet mod mobning.

IGLO står for:

Individet er den enkelte medarbejder

Gruppen kan være teamet eller afdelingen

Ledelsen kan være mellemledere

Organisationen kan være MED-udvalg og øverste ledelse

Når der skal ske en forandring i en organisation, er det afgørende, at alle niveauer deltager.