Ledelsen


  • Sørg for en tydelig ansvars- og opgavefordeling
  • Sig tydeligt fra over for mobning, både generelt og konkret
  • Tag henvendelser om mobning alvorligt
  • Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag
  • Hent hjælp udefra, hvis det er nødvendigt