Organisationen


  • Skab rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Formulér en handlingsplan mod mobning med klare retningslinjer – handlingsplanen skal laves i samarbejde med medarbejderne
  • Tag ansvar for, at handlingsplanen mod mobning bliver ført ud i livet
  • Sørg for, at planen bliver fulgt op og revideret f.eks. i forbindelse med en APV