Psykologisk Rådgivning og Krisehjælp - Telefon 7010 2012

Psykologbistand og bistand ved misbrug af alkohol, medicinmisbrug, euforiserende stoffer og ludomani


Sådan får du hjælp

Alle ansatte kan få psykologisk bistand eller bistand ved en misbrugskonsulent

Falck Healthcares vagtcentral kan kontaktes på: 7010 2012.

Der kan ringes til vagtcentralen hele døgnet alle ugens dage.

Ved henvendelse skal følgende oplyses:

  • Navn
  • Den forvaltning man er ansat i
  • Hvad man ønsker hjælp til

Enhver henvendelse er anonym i forhold til arbejdsgiveren.

Det dækker aftalen for medarbejdere i Albertslund Kommune

Telefonisk døgnrådgivning af en psykolog inden for 1 time i akutte tilfælde.

Støtte til krisestyring til den ramte ledelse og medarbejdere inden for 2 timer.

Individuel psykologisk bistand til den berørte medarbejder.

Normalt går der maksimum 72 timer fra den første henvendelse til det første møde med den behandlende psykolog.

I sager om manglende trivsel kan medarbejderen også henvende sig døgnet rundt til vagtcentralen. Selve psykologkonsultationen foregår mellem kl. 8.00 og 18.00 på hverdage.

Efter psykologens vurdering vil medarbejderen blive tilbudt op til 5 timers psykologisk bistand pr. henvendelse. Hvis psykologen vurderer, at der er behov for hjælp ud over de 5 timer, skal medarbejderen have en godkendelse fra sin nærmeste leder.

Det er institutionen/afdelingen selv, der skal betale for sådanne ekstratimer. Regningen for de ekstra timer sendes direkte til lederen, som skal anvise og betale den.

Der kan fås hjælp i følgende tilfælde

• Ved arbejdsulykker, herunder trafikulykker under udførelse af arbejdet
Her dækkes den/de direkte implicerede i hændelsen og de kolleger, der overværer ulykken.

• Ved arbejdsrelateret vold og trusler om vold
Her dækkes den/de direkte implicerede i hændelsen og de kolleger, der overværer den.
Læs mere om, hvordan vi takler vold mod ansatte (link til Albertslund.dk).

• Ved arbejdsrelaterede pludselige dødsfald
Her dækkes kolleger og nærmeste pårørende til afdøde.

• Ved manglende trivsel på arbejdspladsen
Det kan fx være arbejdsrelateret stress, mobning, chikane, udbrændthed, omstrukturering og fyring.

Derudover omfatter kommunens aftale med Falck Healthcare også bistand ved en misbrugskonsulent i følgende tilfælde:
• Ved alkoholmisbrug
• Ved medicinmisbrug
• Ved misbrug af euforiserende stoffer
• Ved ludomani