Der kan fås hjælp i følgende tilfælde


• Ved arbejdsulykker, herunder trafikulykker under udførelse af arbejdet
Her dækkes den/de direkte implicerede i hændelsen og de kolleger, der overværer ulykken.

• Ved arbejdsrelateret vold og trusler om vold
Her dækkes den/de direkte implicerede i hændelsen og de kolleger, der overværer den.
Læs mere om, hvordan vi takler vold mod ansatte (link til Albertslund.dk).

• Ved arbejdsrelaterede pludselige dødsfald
Her dækkes kolleger og nærmeste pårørende til afdøde.

• Ved manglende trivsel på arbejdspladsen
Det kan fx være arbejdsrelateret stress, mobning, chikane, udbrændthed, omstrukturering og fyring.

Derudover omfatter kommunens aftale med Falck Healthcare også bistand ved en misbrugskonsulent i følgende tilfælde:
• Ved alkoholmisbrug
• Ved medicinmisbrug
• Ved misbrug af euforiserende stoffer
• Ved ludomani