Det dækker aftalen for medarbejdere i Albertslund Kommune


Telefonisk døgnrådgivning af en psykolog inden for 1 time i akutte tilfælde.

Støtte til krisestyring til den ramte ledelse og medarbejdere inden for 2 timer.

Individuel psykologisk bistand til den berørte medarbejder.

Normalt går der maksimum 72 timer fra den første henvendelse til det første møde med den behandlende psykolog.

I sager om manglende trivsel kan medarbejderen også henvende sig døgnet rundt til vagtcentralen. Selve psykologkonsultationen foregår mellem kl. 8.00 og 18.00 på hverdage.

Efter psykologens vurdering vil medarbejderen blive tilbudt op til 5 timers psykologisk bistand pr. henvendelse. Hvis psykologen vurderer, at der er behov for hjælp ud over de 5 timer, skal medarbejderen have en godkendelse fra sin nærmeste leder.

Det er institutionen/afdelingen selv, der skal betale for sådanne ekstratimer. Regningen for de ekstra timer sendes direkte til lederen, som skal anvise og betale den.