Håndtering af arbejdsrelateret stress

Håndtering af arbejdsrelateret stress ud fra IGLO


Nedenfor er et skema, som beskriver ansvar og opgaver i forhold til håndtering af stress.

Skemaet er opdelt ud fra IGLO-modellen. IGLO-modellen handler om, at det er et fælles ansvar for hele arbejdspladsen at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø – herunder forebygge og håndtere stress. Hvert niveau har sine muligheder for at handle og støtte op, og begrebet IGLO'en gør det lidt nemmere at huske.

  • Individniveau – hvad kan den enkelte selv gøre?
  • Gruppeniveau – hvad kan gruppen, altså den enkelte arbejdsplads og kollegerne gøre?
  • Ledelsesniveau – hvad kan lederen eller ledelsen gøre?
  • Organisationsniveau – hvad kan organisationen gøre?

 

Håndtering af arbejdsrelateret stress