Hvad er arbejdsrelateret stress?

Definition af stress og hvorfor reagerer vi med stress?


Stress er et begreb uden entydig definition. I Albertslund Kommune tager vi udgangspunkt i følgende definition af stress:

Stress defineres som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer[1]

 

Når du føler dig truet på livet, har du brug for handling her og nu, og der er ikke tid til at tænke og reflektere. Ved akut stress kortsluttes hjernen, og vi falder tilbage på vores krybdyrsreflekser for en kort tid – det vil sige, at vi har to handlemuligheder; kamp eller flugt. Når vi er uden for fare kan vi slappe af og vende tilbage til vores sædvanlige jeg igen.

Disse to reflekser har vist sig yderst effektive og har hjulpet mange dyr og mennesker til at overleve livstruende situationer, men det har aldrig været naturens tanke, at vi mennesker skal befinde os i et konstant alarmberedskab og være konstant stressede, som det desværre oftere og oftere er tilfældet i vores samfund.

I arbejdslivet kan reaktionerne bruges på den måde, at nogle "kæmper" med at løse problemerne, de arbejder mere og mere og presser sig selv til det yderste. Andre "flygter" fra jobbet, f.eks. ved at sygemelde sig.

 

[1] Kilde: Stressforeningen.dk