Hvad er stress?

Definitioner på stress.


Der er flere forskellige definitioner på stress, f.eks.

  • Stress er en oplevet spændingstilstand, der medfører en mobilisering af vores fysiske og psykiske ressourcer (BAR-Foka, 2002)
  • Stress er det negative resultat af "vekselvirkningen" mellem en arbejdstager og de risikofaktorer, som han/hun udsættes for på arbejdspladsen. Stress opstår når kravene fra arbejdsmiljøet overstiger arbejdstagerens evne til at opfylde (eller overskue) disse (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 1996)
  • Stress er en tilstand i organismen, der fysiologisk er karakteriseret ved energifrigørelse og psykologisk ved ulyst og anspændthed (Netterstrøm, 2002).
  • Stress er meget enkelt defineret som den tilstand, man oplever, når kravene fra omverdenen ikke passer sammen med de ressourcer, man har (Steffensen, 2004)

Den sidste er nok den mest tydelige, det handler simpelthen om, at der er et mismatch mellem krav og ressourcer.