Hvordan spotter du stress?

Hvordan spotter du stress?


At spotte stress

Syntes du din kollega har forandret sig, at jeres samarbejde ikke fungerer helt som tidligere? Syntes du ikke rigtig at din kollega løfter, det han plejer, eller er han blevet sur og tvær at arbejde sammen med? Eller måske er han ofte syg og væk fra arbejde?

De første symptomer der typisk viser sig er, at den stressramte trækker sig ind i sig selv, ikke er lige så social og glad, som han plejer at være, og måske begynder han at arbejde over eller tage arbejde med hjem.

Ofte har den stressramte en tendens til at negligere symptomerne, og opdager sjældent selv en ændring i sin adfærd. I stedet er det personer, der er tæt på den stressramte - familien, kolleger, chef – der oplever den anderledes adfærd. Det er derfor værdifuldt at kende de forskellige stresssymptomer samt at vide hvilke muligheder, man har for at hjælpe en person, der er ramt af stress.

Advarselssignalerne på stress kan bestå i mange forskellige symptomer og reaktioner. Overordnet kan advarselssignalerne deles op i fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Det er vigtigt altid at kontakte en læge, når vi oplever et eller flere af disse symptomer, der alle kan have andre årsager end stress.

Hvis vi sammen med lægen kan udelukke andre årsager til symptomerne, er det sandsynligvis stress, der er den primære årsag, og vi kan rette vores fokus mod at få stressen ud af kroppen.

Advarlselssignaler

Fysiske

Hovedpine, Hjertebanken, Svedeture, Rysten på hænderne, Svimmelhed, Tics, Mavesmerter, Hyppig vandladning, Diarré, Smerter, Frysen, Åndenød, Rumlen i mave, Kvalme, Appetitløshed, Vægttab, Nedsat potens og libido, Brystsmerter, Hyppige infektioner, Forværring af kronisk sygdom

Psykiske

Ulyst, Træthed, depression, Indre uro, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Rastløshed, Irritabilitet, Angst, Nedsat humoristisk sans, Følelse af udmattelse

Adfærdsmæssige

Søvnløshed, Lav selvfølelse, Uengagerethed, Hyperventilation, Følelseskulde, Indesluttethed, Vrede, Aggressivitet, Nedsat præstationsevne, ubeslutsomhed, Mistro, Øget brug af stimulanser, Øget sygefravær.