Retningslinje om arbejdsrelateret stress

Retningslinje for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress er:


Albertslund Kommunes arbejde med forebyggelse og håndtering af stress baserer sig på en vedvarende indsats, hvor der er fokus på identificering, forebyggelse og håndtering af stress. Indsatsen er en del af kommunens fokus på et sundt psykisk arbejdsmiljø med høj trivsel. I indsatsen arbejdes på alle niveauer i organisationen.

Albertslund Kommune lægger vægt på, at alle niveauer i organisationen har et ansvar i arbejdet med identificering, forebyggelse og håndtering af stress.

Definition

Stress er et begreb uden entydig definition. I Albertslund Kommune tager vi udgangspunkt i følgende definition af stress:

Stress defineres som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer[1]

Identificering af stress

Symptomerne på stress kan bestå i mange forskellige symptomer og reaktioner. Symptomerne på stress ses ofte som en blanding af:

 • Fysiske symptomer
 • Symptomer, der viser sig ved, at du ændrer adfærd
 • Følelsesmæssige symptomer

Forebyggelse af stress

Forebyggelse af stress handler om, at Albertslund Kommune ønsker at forebygge, at medarbejdere bliver stressede på grund af deres arbejde. Forebyggelsen skal ske ud fra IGLO-modellen, hvor  alle har et ansvar: 

 1. Individniveau – hvad har den enkelte ansvaret for selv at gøre?
 2. Gruppeniveau – hvad har gruppen, altså den enkelte arbejdsplads og kollegerne ansvaret for at gøre?
 3. Ledelsesniveau – hvad har lederen eller ledelsen ansvaret for at gøre?
 4. Organisationsniveau – hvad har organisationen ansvaret for at gøre? 

De overordnede spørgsmål er:

Hvordan kan den enkelte, gruppen og ledelsen planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet, og hvordan kan vi støtte hinanden fagligt og socialt, så vi forebygger stress?

Håndtering af stress

Håndtering af stress handler om, hvordan den enkelte, gruppen og ledelsen i fællesskab håndterer det, hvis en eller flere medarbejdere bliver stresset/ede. Det skal være så hurtigt og effektivt som muligt.

Håndtering af stress er ligesom forebyggelsen ud fra IGLO-modellen:

 1. Individniveau – hvad har den enkelte ansvaret for selv at gøre?
 2. Gruppeniveau – hvad har gruppen, altså den enkelte arbejdsplads og kollegerne ansvaret for at gøre?
 3. Ledelsesniveau – hvad har lederen eller ledelsen ansvaret for at gøre?
 4. Organisationsniveau – hvad har organisationen ansvaret for at gøre?

De overordnede spørgsmål er:

Hvilke tiltag skal medarbejdere og arbejdspladser iværksætte, hvis stressen rammer? Og hvis det er relevant: Hvordan sikrer arbejdspladsen og medarbejderen, at der arbejdes målrettet med, at få en sygemeldt medarbejder tilbage på jobbet? 

 

[1] Kilde: Stressforeningen.dk