IGLO

Der bør arbejdes på 4 niveauer; Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation.


En kampagne fra Videncenter for Arbejdsmiljø har et slogan, der hedder "Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab"

Selv om stress rammer den enkelte, er det den samlede organisation på alle niveauer, der kan og skal bidrage med både forebyggelse og helbredelse/løsning.

Medarbejderne skal i fællesskab deltage i udviklingen af hverdagens stressarbejde. De skal være opmærksomme på egne og andres symptomer på stress og handle derefter.

Lederne er ansvarlige for, at hverdagens stressindsats fungerer – i et samarbejde med medarbejderne. Samtidig har lederne et ansvar for at være opmærksomme på egen stress.

Direktionen/den øverste ledelse har til opgave at give stressindsatsen status og legitimitet – samt sikre prioritet og ressourcer.

En måde at undgå stress på arbejdspladsen på er ved en fokuseret indsats på trivsel. Det kan være svært at arbejde væk fra noget, hvis ikke man har en retning at bevæge sig i.

Forestil dig, at du står ude i lufthavnen og vil købe en billet til en rejse. Det første den flinke medarbejder i rejsebureauet spørger dig om er, "hvor vil du gerne rejse hen" og dit svar er, "det ved jeg ikke, jeg vil bare ikke være her længere", hvor langt tror du, at du kommer med det?

For at skabe bevægelse fra stress til trivsel bør der sættes ind på alle niveauer i organisationen.Der bør etableres tiltag på:

  • Individniveau
  • Gruppeniveau
  • Ledelsesniveau
  • Organisationsniveau