Sundhed

Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og er ikke blot fravær af sygdom og svækkelse.


Sundhedsgruppen

Sundhedsgruppen skal koordinere og igangsætte initiativer på sundhedsområdet.

Børge Alstrup (SOF - formand for gruppen)
Marie Olesen (SOF - sekretær for gruppen)
Anne Adamsen (MTF)
Birgitte Nielsen (SOF)
Eva Bøcher Herner (BUF)
Inge Lise Bøyesen (BUF)
Lise Jensen - Ældrekonsulent (SOF)
Jesper Therkildsen (KUF)
Joan Bendiksen (CLP)
Annette Lea Mathiesen (BUF)

Har du spørgsmål eller forslag til sundhedsgruppen arbejde er du altid velkommen til at kontakte din forvaltnings repræsentant eller sundhedskoordinator Marie Olesen, der er sekretær for gruppen.

Forbyggelsesstrategi

Her kan du læse Forebyggelsesstrategien, som blev vedtaget i oktober 2011.

Forebyggelsesstrategien giver et fælles udgangspunkt for forståelsen af forebyggelses- og sundhedsfremme i Albertslund Kommune.

Læs Forebyggelsesstrategien her.

Hvis du er interesseret i at vide mere om forebyggelsesstrategien er du velkommen til at kontakte sundhedskoordinator Louise Borgstrøm på telefon
43 68 64 71 eller email louise.borgstrom@albertslund.dk.

KRAMprofil i Albertslund

Albertslund Kommunes resultater fra den landsdækkende KRAM-undersøgelse.

Sundhedsambassadører og sundhedscertificering

Arbejdet vil gå igang i starten af 2011. Der vil løbende blive udnævnt sundhedsambassadører.

Albertslund Idrætsanlæg blev sundhedscertificeret d. 14. oktober 2011. Certificeringen varer 2 år, og vi skal derfor re-certificeres inden d. 14. oktober 2013.

Albertslund Kommune har fået uddannet fire personer til Sundhedsambassadører, som står for overholdelse af krav
i forbindelse med sundhedscertificeringen. Desuden skal de hvert år arrangere ca. fem sundheds-events inden for hver KRAMS-faktor (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress/trivsel).

De fire Sundhedsambassadører er:
Anja Andersen
Berit Madsen
Brian Jeppsson og
Camilla Madsen Ysnæs

Kontakt evt.: Ole Lindholdt

Sundhedstilbud

Tilbud til ansatte i Albertslund Kommune.

Idekatalog og sundhedsaktiviteter

Her kan du få en række eksempler på aktiviteter man har arbejdet med forskellige steder i Albertslund Kommune.
Vær dog opmærksom på, at kataloget er udarbejdet i 2008 og at du derfor ikke kan regne med, at aktiviteterne fortsat eksisterer eller at du stadig kan få fat i kontaktpersonen.

Gratis helbredskontrol for ansatte med natarbejde

Ansatte med natarbejde har ret til en gratis helbredskontrol før natarbejdet påbegyndet og herefter minimun hvert tredje år.

Besøg af ergoterapeut på Rådhuset

Når en ansat i Albertslund Kommune ønsker besøg af ergoterapeut, er proceduren følgende.

Den ansattes afdelingsleder skriver en mail til Indkøbskontoret. Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Den ansattes fulde navn, e-mailadresse og direkte telefonummer
  • Forvaltning, afdeling og kontornummer
  • Hvad besøget drejer sig om

Indkøbskontoret bestiller ergoterapeuten til hvem, der ønsker besøg.

Ergoterapeuten skriver efterfølgende direkte til hver enkelt person, og de aftaler, hvornår hun kan besøge vedkommende. Hvis der er flere bestillinger af gangen sørger ergoterapeuten for at samle så mange besøg som muligt.

Efter besøgende sender ergoterapeuten en rapport til Indkøbskontoret, som beskriver, hvad der foreslås iværksat for hver enkelt ansat.

Indkøbskontoret sørger for det videre forløb.

Værktøjskasse

Materiale og nyttige links.