Introduktion til Trivsels- og APV undersøgelser

Trivsels- og APV målingen er et fælles værktøj, som Albertslund Kommune gennemfører hvert 3 år, for at tage temperaturen på medarbejdernes trivsel og det fælles arbejdsmiljø


Formål

Målingen skal:

  • Danne grundlag for et her og nu-billede af trivslen i organisationen
  • Danne grundlag for en god og relevant dialog
  • Inspirere til en relevant udvælgelse af centrale indsatsområder
  • Muliggøre en målrettet indsats for at øge trivslen og forbedre arbejdsmiljøet, hvor der er behov for det

Værktøjets elementer

Værktøjet består af elementerne: dokumentation, kvalificering og konkretisering via dialog, valg af indsatsområder, udarbejdelse af handlingsplaner og gennemførsel af tiltag der vil øge trivslen.

  • Dokumentationen sker ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse som inkludere alle ansatte i Albertslund kommune
  • Kvalificering og konkretisering af målingens resultater via dialog med medarbejdere og leder
  • Indsatser for at forbedre trivsel og arbejdsmiljø aftales i de enkelte afdelinger/enheder og der udarbejdes handlingsplaner der indskrives i IPL-systemet
  • KommuneMED drøfter på baggrund af den samlede rapport, om der skal iværksættes tværgående indsatser for hele organisationen

Udfordringer og målsætninger 

Den store udfordring er i første omgang at sikre, at alle medarbejdere får svaret på spørgeskemaundersøgelsen, og dernæst at værktøjet skal være et aktivt værktøj, der reelt bidrager til understøttelse og udvikling af de ansattes trivsel og gode relationer mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Her har ledere og MEDrepræsentanter et særligt ansvar, men den enkelte medarbejder har også et ansvar for at deltage aktivt.