Trivsel-APV-målingen 2012


Trivselsundersøgelsen 2012 er nu afsluttet. Oplæg til Trivselsundersøgelsen 2012 har været drøftet på KommuneMED i december 2011 og i Tværgående Chefgruppe i januar 2012.

Præsentation af forløbet

Spørgsmål til undersøgelsen

Læs vejledning til Trivsels- og apv-målingen 2012.