Workshop; trivsel og social kapital

Målet er at skabe muligheden for, at du som leder og medarbejder kan skabe et godt arbejdsmiljø og understøtte arbejdsglæde og trivsel - men også give de relevante informationer og værktøjer, når arbejdsglæden er vendt til stress eller fravær på grund af dårligt arbejdsmiljø.


Den kommende Trivsels- og APV måling gennemføres i uge 9-11 og har særligt fokus på den sociale kapital i Albertslund Kommune. På den baggrund dannes en lang række rapporter for de enkelte arbejdspladser, som vil være klar til distribution i starten af April.

I bevægelsen fra måling til mere trivsel, er næste skridt en grundig dialog på de enkelte arbejdspladser med udgangspunkt i målingens resultater. For at understøtte og målrette dialogmøderne indbydes alle ledere, tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter hermed til en "træningsworkshop" planlagt og gennemført af konsulentfirmaet Resonans. Med udgangspunkt i resultatet af Trivsels- og APV målingen i Albertslund Kommune og en efterfølgende indsats for at få nuanceret resultaterne, har Resonans fokus på at klæde deltagerne på til indsatsen med at styrke den sociale kapital på den enkelte arbejdsplads.

Din deltagelse er obligatorisk, og du tilmelder dig ved at skrive dig på den workshop der passer dig bedst i nedenstående tilmeldingsblanket. Hvis du har tilmeldt dig og ikke møder op, pålægges et gebyr på 300 kr.

Du kan vælge mellem en workshop om formiddagen, kl. 8.30 - 11.30 og en om eftermiddagen, kl. 12.30 - 15.30 d. 20 eller 21 april. Alle workshops afholdes på Stadion.

Sidste tilmeldingsfrist er den 7. april 2015.