Alene på kontoret


Enheden tager stilling til om det er relevant at overveje om medarbejderne kan sidde alene på kontoret/huset og hvordan hjemmebesøg håndteres. Der kan f.eks. overvejes:

 

  • Hvilket rum sætter man sig i?
  • Skal vagten have besked?
  • Bør man bede en kollega vente til man er færdig med samtalen?