Introduktion af nye medarbejdere til arbejdsmiljøet


Når der kommer nye medarbejdere, bør der ligger en velkomstpakke klar, med introduktion til arbejdsmiljøet, herunder den udarbejdede retningslinje.

Velkomstpakken kan f.eks. indeholde:

 • Præsentation af arbejdsmiljøorganisationen
 • Hvad kan du bruge din AMR til?
 • Brandinstruks
 • Rygeregler
 • Hjertestarter
 • Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsskader
 • Sygefravær/sygemelding
 • Handleplan mod mobning
 • Handleplan mod vold og trusler om vold
 • Trivsel
 • Pskykologisk rådgivning (Falck Healthcare)
 • Støj
 • Øvrig information (Medarbejdersiden)