Sparring og supervision


Der skal være åbenhed om emnet og om de situationer der kan opstå. Der skal være mulighed for sparring og der skal være mulighed for evaluering og læring af situationerne. Det er vigtigt at få sat ord på, det må ikke være tabu.

Hvis det skønnes nødvendigt bør der også være mulighed for professionel supervision.