Når der sker noget, skal der følges op i organisationen

Der skal følges op på hvordan medarbejderen har det og sikres, at den pågældende kan cope med det der er sket. Organisationen skal lære af det, hvilket indebærer, at der skal ske en registrering af hændelsen