Aftale om honorering af valgopgaven


Der er indgået en aftale med en række organisationer om aflønning af ansatte der deltager i valgopgaven.

Aftalen løber frem til udgangen af 2018.

 

Se aftale

Tillægsaftale - for fintællere der ikke deltager på valgdagen