Brevafstemning


Sidste frist til at brevstemme er 1. december 2015

Vejledningen på denne side bruges til afkrydsning i valglisterne af modtagne brevstemmer.

Denne afkrydsning foregår dagen før valget,  i kantinen på Rådhuset. Deltagere til dette er valgstyrerformændene, en valgstyrer fra hvert afstemningssted, holdlederne og holdlederassistenterne for de enkelte afstemningssteder samt folkeregisteret.

Find vejledningen om brevstemmer her (bruges ved afkrydsning i valglisterne).