DSB Erhvervskort

Personalegode: Tilbud til ansatte i Albertslund Kommune om DSB Erhvervskort (med SMS-løsning)


Årskort til bus, tog og metro

Erhvervskortet er et årskort til bus, tog og metro, som Albertslund Kommune køber og DSB formidler til dig. Du får derved både rabat på transporten og en skattefordel. Prisen fratrækkes din bruttoløn hver måned. På den måde undgår du at betale skat af pendlerkortet.

Din faglige organisation skal sige ok Aftalen kan kun indgås, hvis din faglige organisation og den lokale afdeling/TR siger ok til, at deres medlemmer kan indgå en bruttolønsordning. Du kan her se hvilke faglige organisationer, der har sagt ok til aftalen.

Kan det betale sig?

Du kan beregne, om det kan betale sig for dig på denne hjemmeside - www.workplus.dk.

Bindingsperiode på 12 måneder

Du køber Erhvervskortet for en periode på 12 måneder. Du skal selv opsige dit Erhvervskort en måned før det udløber, ellers bliver det automatisk fornyet for en ny 12 måneders periode.

Påvirker ikke pension og feriepenge

Prisen for Erhvervskortet fratrækkes din bruttoløn uden indflydelse på din pension og feriepenge. Pension og feriepenge beregnes ud fra den oprindelige bruttoløn.

Skatteforhold

Skattereglerne betyder, at du ikke har ret til befordringsfradrag for den strækning, som Erhvervskortet dækker. Der gives dog ikke befordringsfradrag hvis du har mindre end 24 km. frem og tilbage til arbejdet. Her vil Erhvervskortet derfor være en oplagt mulighed.

Kan det betale sig?

Du kan beregne, om det kan betale sig for dig på denne hjemmeside - www.workplus.dk. Albertslund Kommune indberetter køb af Erhvervskortet til SKAT. Alle øvrige skatteforhold er alene et forhold mellem SKAT og dig som borger.

Kort på SMS-billetter

Kortet leveres som 12 månedlige sms-billetter til din mobil den 1. i måneden tidligt om morgenen. Bestil dit Erhvervskort senest den 15. i måneden for at få et kort med gyldighed fra den 1. i den efterfølgende måned. Husk at medbringe gyldigt ID, når du rejser med dit sms-Erhvervskort. Som ID accepteres pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

 Hvem kan bestille Erhvervskortet?

Erhvervskortet er et tilbud til månedslønnede medarbejdere, der har mindst et års ansættelse fremad fra den dag kortet træder i kraft. Det er en forudsætning, at timetallet du er ansat på vil kunne dække udgiften til Erhvervskortet. Hvis du er timelønnet eller har en ansættelse på mindre end 1 år fremad, kan du ikke få Erhvervskortet.

Vær opmærksom på følgende, når du bestiller: Tilmelding til ordningen kan ske hvert kvartal: Kort start den 1/4 - frist for tilmelding 3. sidste arbejdsdag i februar Kort start den 1/7 - frist for tilmelding 3. sidste arbejdsdag i maj Kort start den 1/10 - frist for tilmelding 3. sidste arbejdsdag i august Kort start den 1/1 - frist for tilmelding 3 sidste arbejdsdag i november

Har du allerede et DSB periodekort/månedskort skal du SELV sørge for at opsige ordningen. Fristen for afmeldingen af DSB periodekort/månedskort er løbende måned + 30 dage.
 
Bindingsperiode og opsigelse af Erhvervskortet

Når du bestiller Erhvervskortet, binder du dig for 12 måneder. Fristen for at opsige Erhvervskortet er en måned før udløbet af bindingsperioden. Hvis din bindingsperiode udløber pr. 31. december, så skal din mail om opsigelsen være Albertslund Kommune i hænde senest den 30. november.

Opsigelsen sendes pr. mail til dsb@albertslund.dk Vær opmærksom på, at du selv skal ændre eller opsige dit erhvervskort. Aftalen kan kun opsiges midt i en periode, hvis du fratræder din stilling i Albertslund Kommune, flytter, skal på barsel eller får orlov, se nedenfor.

Kommunen kan opsige aftalen med dig, såfremt du bliver opsagt fra din stilling i Albertslund Kommune, eller hvis din faglige organisation opsiger den centrale eller lokale aftale, der er indgået, da kommunen så ikke har ret til at videreføre aftalen med dig. I begge tilfælde skal det ske med et varsel på to måneder.

Ordningen kører automatisk videre, hvis du ikke opsiger dit erhvervskort til udløbet af bindingsperioden. Ønsker du ordningen opsagt efter den igangværende bindingsperiode, sendes en mail til dsb@albertslund.dk med angivelse af navn og mobilnummer. Opsigelsen skal ske senest 2 måneder inden kortet udløber.

Undtagelser til bindingen på 12 måneder

1. Fratræden Opsigelse i forbindelse med fratræden sker ved, at du sender en mail til dsb@albertslund.dk med teksten opsigelse -navn, mobilnummer og dato for fratræden. Opsigelse af kortet skal ske med løbende måned plus 30 dage før fratrædelse.

2. Barsel Ved barsel kan erhvervskortet opsiges med virkningen fra udgangen af den måned, hvor du går på barsel. Send en mail til dsb@albertslund.dk med angivelse af navn og mobilnummer, samt oplysning om hvornår barslen starter. Opsigelsen skal ske senest 2 måneder, inden barslen påbegyndes.

3. Orlov Hvis du får bevilget orlov af din leder, har du også mulighed for at opsige erhvervskortet. Opsigelsen skal ske via mail til dsb@albertslund.dk med angivelse af navn og mobilnummer, samt oplysning om hvornår orloven starter. Opsigelsesfristen er løbende måned plus 30 dage.

4. Flytning

Hvis du flytter i perioden, opsiger du erhvervskortet ved at sende en mail til dsb@albertslund.dk med teksten flytning og angivelse af navn, mobilnummer og dato for flytning, samt hvilke zoner erhvervskortet nu skal gælde i Opsigelsesfristen er løbende måned plus 30 dage. Efterfølgende bestiller du et nyt erhvervskort der træder i kraft, når det nuværende erhvervskort udløber.

Skal du slet ikke bruge dit pendlerkort længere grundet flytning, opsiger du erhvervskortet ved at sende en mail til dsb@albertslund.dk med teksten flytning og angivelse af navn, stamkortnummer og dato for flytning. Opsigelsesfristen er løbende måned plus 30 dage.

 Fornyelse af Erhvervskortet

Hvis du ikke foretager dig noget, sker fornyelsen automatisk ved udløbet af din 12- måneders bindingsperiode.

Brug af kortet

  • Erhvervskortet kan skattefrit anvendes ubegrænset til pendling og erhvervsrelaterede ture indenfor de zoner, som kortet er gyldigt til.
  • Erhvervskortet er skattepligtigt, hvis det i ”væsentligt omfang benyttes til anden privat befordring” end turen mellem hjem og arbejde samt ture i arbejdstiden. Det svarer ca. til max 8 private ture om måneden/96 private ture om året. Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at tjekke medarbejdernes brug af Erhvervskortet. Bruger du kortet til privat kørsel, i et større omfang, er du selv ansvarlig for at indberette det til SKAT.
  • 2 børn under 12 år kan gratis rejse med på et Erhvervskort i henhold til de gældende regler for normale periodekort.

Fordele ved kortet

  • 1 måneds rabat, en fast pris for 1 år ad gangen og en solid skattefordel, hvis du har kortere end 25 km. hver vej til og fra arbejde (op til 50 km t/r).
  • Udskift bilen med Erhvervskort og spar flere tusinde kroner årligt.
  • Ved brug af bil 8-10 dage om måneden, spares der stadig penge i forhold til at pendle i bil hver dag.
  • Cykler du, eller bruger du Rejsekort mere end 5-6 dage om måneden, kan du stadig spare penge
  • Dit kort kan nemt erstattes ved at sende en SMS til 1415

Bestil dit kort her

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr. ændring af zoner, opsigelse af kort, bindingsperiode eller løntræk, så kan du kontakte Albertslund Kommune HR på mail: dsb@albertslund.dk Har du brug for råd om, hvordan Erhvervskortet passer ind i din personlige økonomi eller spørgsmål til, hvordan du bestiller, er du velkommen til at kontakte DSB på mail: erhvervskort@dsb.dk