Hvem kan bruge lokalerne?

Birkelundgaard ligger på Damgårdsvej 25 og skal bookes gennem webbook


Birkelundgårds lokaler kan anvendes til følgende formål:

a) Kommunalbestyrelsens arrangementer

b) Kommunale møder:
Lokalerne skal primært anvendes til kommunale møder, hvor det af hensyn til mødernes varighed og karakter er rimeligt at disponere over lokaler, hvor der foruden egentlige møderum er mindre forhandlingslokaler, og specielt "dagligstue".

Der vil bl.a. blive brug for lokalerne til modtagelse af gæster og lignende.

c) Kommunale kurser:
Lokalerne kan anvendes til kurser afholdt af kommunen, når der ikke findes andre egnede lokaler i kommunens bygninger.

d) De politiske partiers møder, kurser m.v.

Lokalerne kan ikke udlånes til private, foreninger, virksomheder m.v. Sådan anvendelse må henvises til Kulturforvaltningens lokaleudlån på skoler m.v.

Albertslund Kunstforening og Kulturhuset Birkelundgaard har en særlig tilladelse til udstillings- og arrangementsvirksomhed.