Lokalernes anvendelse

Birkelundgaard ligger på Damgårdsvej 25 og skal bookes gennem webbook


Hvis møblerne i lokalerne flyttes, skal de efter brug stilles tilbage som vist på oversigtstegningen.
Brugerne af lokalerne skal sørge for at rydde op, og hvis skrivetavlerne (som findes på bagsiden af opslagstavlerne) har været brugt, skal de vaskes af.
Lånerne skal efterse, at samtlige vinduer og døre er lukket inden gården forlades.
Pejsen må ikke benyttes.