Affald - hvem skal du kontakte?

Er beholderne ikke blevet tømt eller har I brug for en ny beholder


Vil du bestille tømning eller melde ind at affaldet ikke er blevet hentet, kan du bruge linket herunder til Vestforbrændings selvbetjeningsportal.

På selvbetjeningsportalen vælger du Albertslund Kommune og taster institutionens adresse ind. 

Selvbetjeningsportalen

Du kan også kontakte Vestforbrændings Kundeservice på 7025 7060.

Defekte containere

Har du brug for nyt renovationsudstyr er det Affald & Genbrug der skal kontaktes på 4368 6821 eller via affaldoggenbrug@albertslund.dk.