Arbejdspladsvurdering

Se proceduren for udarbejdelse af akutte og 3-årige arbejdspladsvurdering


Minimum hvert 3. år skal der udarbejdes APV-undersøgelser på de kommunale arbejdspladser. En sådan undersøgelse blev foretaget i hele kommunen i 2012. Desuden skal der udarbejdes en ny APV hver gang, der sker væsentlige ændringer i arbejdsmiljøet.

Ejendom, Vej & Park har udarbejdet en procedure for APV'er, som beskriver opgaver, ansvar og kommunikation både i forbindelse med de 3-årige samt de "akutte" APV'er.