Indeklima

Se proceduren for indeklimasager, som beskriver opgaver, ansvar og kommunikation i forbindelse med disse sager


Ejendom, Vej & Park har ansvaret for de arbejdsmiljøsager, som vedrører de fysiske rammer. Det kan for eksempel være dårlig luftkvalitet, trækgener, overophedning.

Arbejdsmiljøsager kan ofte skyldes komplekse problemstillinger. Derfor har Ejendom, Vej & Park har udarbejdet en procedure for indeklimasager, som beskriver opgaver, ansvar og kommunikation i forbindelse med disse sager.