Grøn service i daginstitutionerne

Materialegårdens grønne sjak vedligeholder og renholder institutionens udeområde, både indenfor og udenfor hegnet. Vi vil tilstræbe at varsle vores ankomst ca 2-3 dage før arbejdet udføres


Ved tilkøbs opgaver eller brug af eksterne håndværkere

Ring til CallCenter Ejendom, Vej og Park, 4368 6703 / 4368 6750

  • Fældning af store træer, skal godkendes af Trafik og Natur (arbejdet tilkøbes)
  • Nye bede/blomsterkummer, skal godkendes af Materialegårdens grønne sjak