Energi- og vandforbrug i kommunens egne bygninger

Vi følger løbende med i energi- og vandforbrugene i de kommunale ejendomme. Målet er at mindske forbruget. Læs her hvilke muligheder og forpligtelser du har til at deltage


Som en del af kommunens miljøpolitik holder Ejendom, Vej & Park øje med energi- og vandforbruget på de kommunale bygninger med henblik på at reducere forbruget.

Fælles ansvar at være opmærksom på energiforbruget

Som bygningsbrugere er I helt uundværlige i dette arbejde. Brugen af bygningerne har enorm indflydelse på, hvor meget den forbruger.

Hvis du oplever, at noget er, som det ikke skal være, vil vi meget gerne have det at vide. Det kan være et toilet som løber, en radiator som er meget varm eller lys som brænder ved højlys dag. Du kan kontakte os via vores callcenter.

Gode råd til energi- og vandbesparende adfærd kan i finde i jeres miljøhåndbog. 

Et øget forbrug kan også skyldes fejl på noget teknik. Det følger vi op på og skal nok orientere jer, hvis dette er årsag til store udsving i jeres energi- eller vandforbrug.

Rapport med energiforbrug én gang om måneden

Hver måned får i tilsendt en rapport med forbruget i jeres bygning, som vi forventer at i forholder jer til. Er der et ekstraordinært højt forbrug, vil vi i samarbejde med jer afklare, hvorfor forbruget er så højt.

Grønt regnskab én gang om året

Hvert år udarbejder Albertslund Kommune grønt regnskab over de enkelte kommunale bygningers energiforbrug på årsbasis. Her kan du se hvordan energiforbruget har udviklet sig de seneste år i din bygning, eller du kan sammenligne din bygning med andre inden for samme kategori. Du kan også se, hvilke politiske mål, der er for reduktion af vand- og energiforbrug i de kommunale ejendomme.

Du kan finde energi- og vandforbrug i din bygning via linket ved at skrive din bygnings navn i søgefeltet.

Handlingsplaner for vand- og energibesparelser én gang om året

Hvert år udarbejder Ejendom, Vej & Park handlingsplaner for at spare på vand og energi i kommunens bygninger. I vil blive kontaktet, hvis vi planlægger at gennemføre udskiftning eller renovering, som vil føre til energibesparelser i jeres bygning.