Risikostyring, vagt og forsikring


Ejendom, Vej & Park er ansvarlig for kommunens risikostyringsindsats samt forsikringer både hvad angår brandforsikring, bilforsikringer, rejseforsikring, arbejdsskadeforsikring.

Hvis du får en skade

Alle skader skal anmeldes til Ejendom, Vej & Park. Årsagen til dette er dels af hensyn til forsikringsdækningen, men også for bedre at kunne foretage forebyggende arbejder fx omkring indbrud og hærværk.

På medarbejdersiden under Vejledning og Support/Forsikring og risikostyring findes blanketter til brug ved anmeldelse af skader.

Risikostyringssite

Ejendom, Vej & Park har oprettet et risikostyringssite på medarbejdersiden under Vejledning og Support. Formålet med sitet er at udbrede kendskabet til risikostyring og forsikring for både ledere og medarbejdere i Albertslund Kommune. Her kan desuden findes blanketter til brug for skadesanmeldelser på for eksempel bygninger og biler samt generel information og vejledning om risikostyringsarbejdet.