Find billeder

Find billeder fra plejecenter og sundhedshus i Albertslund Kommunes fælles billedarkiv.


På adressen www.skyfish.com/albertslund kan du finde billeder fra sundhedshuset og plejecentret. Billederne ligger under Ældre & Sundhed.

Log in

Du logger ind med den fælles bruger-email: clp@albertslund.dk
og taster koden: albertslund

Læs mere på medarbejdersiden