Praktiske informationer

Læs om regler og find praktiske informationer. OBS: Siden er under opbygning.


Christina Larsen sørger for almindelig orden, at sætte opvaskemaskiner i gang og tømme dem efter brug.

Du skal rydde op efter dig når du har spist, stille dit service i opvaskemaskinen osv.

Der er skabe til alle medarbejder, du skal selv medbring en hængelås. Der må ikke sættes klistermærker og lignende på skabet.

Bruttoliste med standard sortiment er under udarbejdelse (Karin Raasdal Hansen)

Hvis du vil bestille noget særskilt, skal du aftale dette med din nærmeste leder.

Hvis du vil bestille noget særskilt, skal du aftale dette med din nærmeste leder.

Den officielle adresse for Sundhedshuset Albertslund og Plejecentret Albertshøj er:
Skolegangen 1, 2620 Albertslund

Parkering

Er du i egen bil, kan du benytte p-pladsen ved Føtex, hvor der er parkering uden tidsbegrænsning i den del, der ligger længst væk fra Føtex. 

Det er også muligt at parkere på Vognporten.

P-kælderen under Kvickly ved Stationsporten har 2-timers parkering.

Cykel 

Er du på cykel, kan du parkere din cykel i den aflåste cykelparkering foran personaleindgangen.

Gående

Sundhedshus og plejecenter ligger tæt på Albertslund Station og busholdepladsen, hvorfra der er adgang til Sundhedshuset via Stationstorvet, Bytorvet og Skolegangen.

 

Udgående post

Afleveres i lokale 1.025, hvor der er en brevbakke til udgående post. Rådhusbetjentene henter posten om formiddagen.

Hvis du ikke når at aflevere din udgående post inden rådhusbetjentenes besøg i Sundhedshuset, kan du aflevere udgående post i betjentstuen i A-huset senest kl. 14.30.

Indgående intern post

I lokale 1.025 er der en brevbakke til indgående intern post (post fra andre afdelinger i kommunen).

Indgående post 

Sørg for at der bliver skrevet tydelig modtagerinformation:

Navn, afdeling, lokalenummer og evt. telefonnummer.

Så kan postbuddet finde frem til rette kontor og modtager.

Inden du anmoder om et lokale

Inden du indsender en anmodning om at låne lokaler i sundhedshuset, bedes du læs om, hvilke typer af aktiviteter rammerne i sundhedshuset understøtter, samt øvrige vilkår for lån af møde- og træningslokalerne.

Læs retningslinjer for lån af lokale


Kriterier for lån af lokaler

Lokalerne tildeles efter følgende prioritering:

1) Aktiviteter relateret til sundhedshusets og andre kommunale afdelingers sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende virksomhed.

2) Frivillige og folkeoplysende foreninger, klubber, patientforeninger, organisationer, grupper, og virksomheder, hvor aktivitetens fokus er forebyggelse og/eller sundhedsfremme. Herunder planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mm.

3) Øvrige formål, primært med et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte.

Anmod om lokaler via dette link

Hvis du er i tvivl, kontakt John Lynge Pedersen på mail: jyp@albertslund.dk

Kommer du ud for fejl og mangler i huset - et toilet, der løber, en dør, der binder eller virker lyset pludselig ikke?

Så kontakt John Lynge Pedersen på jyp@albertslund.dk

 

BSV – Sundhedshuset & Albertshøj ALLE Alt personale (omfatter ikke café Albertine og Fodterapien)

BSV – plejebolig – Albertshøj Alle.

Alt personale på Albertshøj inkl. Administrationen

 

BSV – Plejebolig Administrationen

Det administrative personale + kostpigerne + Udviklingssygeplejerske + Serviceleder + Servicemedarbejder

 Postkasser til de enkelte afdelinger i Sundhedshuset:

BSV – Sundhedshuset Genoptræningen

BSV – Sundhedshuset Omsorgstandplejen

BSV – Sundhedshuset Rehabiliteringen

BSV – Sundhedshuset Sundhedsgruppen mf

BSV – Sundhudshuset Sygeplejeklinik

Postkasser til de enkelte afdelinger på Albertshøj: 

BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 1   (3. sal)

BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 2   (3. sal)

BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 3   (4. sal)

BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 4   (4. sal)

BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 5   (4. sal)

BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 6   (5. sal)

BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 7   (5. sal)

BSV – Plejebolig – Albertshøj gr. 8   (5. sal)

BSV – Plejebolig indflytning/dødsfald   (Benyttes kun af personalet i plejebolig Albertshøj

(Tilføjes manuelt: apoteket@albertslundapotek.dk + JEJ@albertslundbib.dk +

                      Boligadm.@ok-fonden.dk )

Rygere henvises til hjørnet overfor indgangen til løbegården – se tegning.

 

Det er ikke tilladt at ryge foran indgange eller på det lille torv ud for hovedindgangen.

 

 

 

 

 

For beboerne i plejeboligerne og i rehabiliteringen er følgende gældende:

Beboere og ”rehabilitenter” må ryge på den store tagterrasse omkring de opsatte askebægre på arealet ved muren mod Albertslundvej

Det bemærkes at gæster og personale ikke må ryge her – tilladelsen gælder alene beboere i huset.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at rette henvendelse til Bjarne Webb