Book et lokale

Du kan anmode om at låne et trænings- eller mødelokale i Sundhedshuset via borgerportalen. Hvis du allerede har et login til portalen, kan du bruge det eksisterende, ellers kan du nemt oprette dig som bruger.


Inden du anmoder om et lokale

Inden du indsender en anmodning om at låne lokaler i sundhedshuset, bedes du læs om, hvilke typer af aktiviteter rammerne i sundhedshuset understøtter, samt øvrige vilkår for lån af møde- og træningslokalerne.

Læs retningslinjer for lån af lokale


Kriterier for lån af lokaler

Lokalerne tildeles efter følgende prioritering:

1) Aktiviteter relateret til sundhedshusets og andre kommunale afdelingers sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller behandlende virksomhed.

2) Frivillige og folkeoplysende foreninger, klubber, patientforeninger, organisationer, grupper, og virksomheder, hvor aktivitetens fokus er forebyggelse og/eller sundhedsfremme. Herunder planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger mm.

3) Øvrige formål, primært med et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte.

Anmod om lokaler via dette link