Omklædning

Omklædnings- og baderum findes på niveau 0 i Sundhedshuset, ved personaleindgangen.


Der er skabe til alle medarbejder, du skal selv medbring en hængelås. Der må ikke sættes klistermærker og lignende på skabet.