Mit Forventede Regnskab - Fejl i MFR


KMD har i forbindelse med en ny version ikke fået slettet de medarbejdere som er fratrådte. Det vil sige at der også sker fremberegning på fratrådte medarbejdere.

KMD kan ikke rette før næste release kører i september måned.

Derfor skal I selv manuelt justere på de medarbejdere som bliver berørt af fejlen indtil september/oktober måned i år.

 

Forventet Regnskab - Lønfremskrivning

Generelle reguleringsprocenter er nu lagt ind i overenskomstmodulet. 

Dette gælder både reguleringsprocenten pr. 1. januar 2016 og pr. 1. oktober 2016. 

Såfremt I selv har beregnet og medtaget de nye fremskrivningsprocenter i jeres regnskaber- skal I huske at få slettet disse.

 

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Lønadministrationen på e-mail 

loen@albertslund.dk eller tlf.: 43686030