STS - Støttesystemer & serviceplatform

Støttesystemerne (STS) skal fungere som fælles infrastruktur for kommuner og ATP/Udbetaling Danmark og understøtte effektivisering og automatisering af kommunale it-systemer