Arbejdsmiljølederens opgaver

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


Arbejdsmiljølederens vigtigste opgaver er at:

 

  • Vejlede og rådgive arbejdspladsMED og arbejdsmiljøgrupperne i arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige spørgsmål
  • Informere arbejdspladsMED og arbejdsmiljøgrupperne om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet
  • Sikre, at der bliver udarbejdet APV'er rettidigt, og at de lever op til kvalitetskravene, stillet af Arbejdstilsynet
  • Sikre, at der rettidigt bliver informeret om og gennemført valg i arbejdsmiljøgrupperne
  • Sikre, at de arbejdsmiljøvalgte har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  • Have ansvar for diverse administrative opgaver
  • Deltage i møder sammen med kommunens øvrige daglige arbejdsmiljøledere