Adgang til IPL-system

I IPL finder du handlingsplaner for APV'er, oversigt over MEDudvalg, MEDrepræsentanter, Arbejdsmiljørepræsentanter samt tillidsrepræsentanter.


Albertslund Kommunes handlingsplaner for APV'er (arbejdspladsvurderinger) registreres i et webbaseret system, som kaldes IPL-systemet. Du kan følge med i, hvordan der bliver fulgt op på din og andres handlingsplan for APV'erne.

Foruden handlingsplanerne for APV'erne kan man i IPL-systemet se, hvilke MEDudvalg og hvilken sikkerhedsorgansiation vi har i kommunen samt hvilke repræsentanter, der er valgt til udvalg og sikkerhedsorganisationen. Der findes derudover også en liste over tillidsrepræsentanter.

Alle ansatte i kommunen har læseadgang til IPL-systemet. For at komme ind i IPL-systemet, skal man benytte den browser, som ligger i Citrix (enten på den stationære arbejdsplads eller på ens hjemmearbejdsplads). Der er både adgang til dem på rådhusnettet og på skolenettet.

Man kommer ind i IPL-systemet ved at indtaste en af følgende adresser i webbrowseren:

Redigering af oplysninger og APV handlingsplaner i IPL: https://iplk.alectiajoblife.com 

 

Læseadgang til oplysninger om brugere i IPL: https://iplk.alectiajoblife.com/NodeGroups?NodeId=2446&anonymous=3ba08d2a-26b9-45f8-8210-16e5aa8a5f35 

Du kan se detaljer om brugerne i dit område, hvis du klikke på den lille hvide trekant ud for linjerne på den side du kommer ind på. Når du klikker på trekanten folder mappen sig ud.

 

Læseadgang til oplysninger om APV handlingsplaner i IPL: https://iplk.alectiajoblife.com/Elements?anonymous=3ba08d2a-26b9-45f8-8210-16e5aa8a5f35 

 

MEDsekretærer og andre som skal ind og redigere i oplysninger i IPL, skal have en kode for at kunne logge på. Den kan du få hos den IPL-ansvarlige i din afdeling. Se liste nedenfor.

Direktørområde

IPL ansvarlige

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

 

By, Kultur & Fritid

Troels Skov (Biblioteket)

Borger & Arbejdsmarked

Ulla Lorentzen og Karen Andersen

Miljø & Teknik

Andreas Hedeby Jensen

Drift og Service

 

Rengøring

Ulla Kruuse

Materialegården

Allan Sibbern

Materialegården

Keld Frandsen

Vagten

Poul Erik Godtfredsen

Børn, Sundhed & Velfærd

 

Skoler og uddannelse

Lone Vilhelmsen

Dagtilbud

Jeanet Bach Jensen

Sundhed, Pleje & Omsorg

Lone Kreutzmann

Social & Familie

Carina Kofoed

Den Kriminalpræventive Enhed

 

Økonomi & Stab

Pernille Carlsen

Sekretariat for Politik & Ledelse

Pernille Carlsen

Netværksstrukturen

Pernille Carlsen