MED-grunduddannelse

Siden 1. januar 2015 har det været obligatorisk at man som repræsentant i MED skal have den grundlæggende MED-uddannelse.


 

Den ny MED-grunduddannelse sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen.

Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen.

 

Omfang
Den ny MED-grunduddannelse varer 2 dage. 

Indhold
Deltagerne lærer på uddannelsen om: 

MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale

Kompetenceforhold i MED

Opgaver i MED-udvalget

MED-udvalgets placering i den politiske styrede organisation

Information og drøftelse (medindflydelse)

Retningslinjer (medbestemmelse).

Der arbejdes også med dit personlige mål for MED grunduddannelsen og der vil være en mindre opgave mellem de to dage.

 

Pædagogik
MED-grunduddannelsen skal være konkret, relevant og nærværende. Derfor tager den afsæt i den lokale MED-aftale i samspil med MED-rammeaftalen. 

Grunduddannelsen benytter metoder, der sikrer læring og forankring af læring i deltagernes daglige samarbejde. Deltagerne bruger deres egne erfaringer, når de løser opgaverne på uddannelsen.

 

Materialer
Hver deltager får en personlig "Vær MED"-bog, som de bruger undervejs på MED-grunduddannelsen og efter endt uddannelse. Bogen omfatter aftaletekster, opgaver mv. 

 

Tilmelding
Tilmelding sker ved at udfylde nedenstående elektroniske tilmeldingsblanket. Spørgsmål til tilmeldingen sendes til Marianne.lodberg.birkshoej@albertslund.dk

 

Obligatorisk for alle medlemmer i MED
Parterne har aftalt, at alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår. Sidder du pr. 1. januar 2016 allerede i et MED-udvalg uden at have gennemført uddannelsen, skal du så vidt muligt gennemføre den inden udgangen af 2016.

Hvis du er mere nysgerrig eller gerne vil vise dine MED-kolleger de slides der bruges på dagene kan du finde dem her.
Slides dag 1
Slides dag 2

 

Hvor og hvornår?

21. & 22. februar 2018

Uddannelsen afholdes i Konferencelokalet på Albertslund Idrætsanlæg, Skallerne 14, 2620 Albertslund.

Bemærk at der pålægges et gebyr på 300 kr. såfremt man tilmelder sig uden at møde op.

 

Tilmelding 

 Tilmeld dig her