Hvordan kontakter jeg kompetencefællesskabet hvis jeg har en opgave?

Kompetencefællesskabet er et fagligt fællesskab af netværksledere, som benytter deres kompetencer til at skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og skabe netværksbaserede løsninger i organisationen. Læs mere om kompetencefællesskabet her og find ud af hvordan du kan bruge de netværksbaserede kompetencer.


Når du har behov for kompetencefællesskabet til at planlægge og facilitere processer og drøftelser i organisationen, kan du kontakte Sekretariat for Netværksstrukturen, som kan formidle din opgave til alle netværksledere i kommunen.

Hvis du har en opgave eller en udfordring som kræver en særlig kompetenceprofil kan du tage direkte kontakt til en eller flere netværksledere med en opgave. Der vil snarest komme en liste på hjemmesiden med kontaktoplysninger på netværkslederne i kompetencefællesskabet.

Kontakt netværkskonsulent Ida Skov Nielsen på isn@albertslund.dk hvis du har spørgsmål til hvordan du bruger kompetencefællesskabet.