Hvad kan kompetencefællesskabet og hvordan kan jeg bruge det?

Kompetencefællesskabet er et fagligt fællesskab af netværksledere, som benytter deres kompetencer til at skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og skabe netværksbaserede løsninger i organisationen. Læs mere om kompetencefællesskabet her og find ud af hvordan du kan bruge de netværksbaserede kompetencer.


Netværkslederne kan skabe innovation, facilitere processer, involvere borgere og arbejde tværgående. Netværksledere i kompetencefællesskabet løser hver 1-2 opgaver for organisationen om året, dels for at videreudvikle egne kompetencer og for at skabe værdi for organisationen ved at sætte kompetencerne i spil. Du kan f.eks. bruge kompetencefællesskabet hvis du skal:

    • Planlægge og facilitere processer og drøftelser i organisationen
    • Have et netværksperspektiv på en opgave eller en udfordring i din afdeling eller på tværs af afdelinger
    • Lede netværk og understøtte netværk

Gennem uddannelse og praktisk erfaring har netværkslederne opnået 10 kompetencer, som kendetegner netværksbaseret opgaveløsning.